notariusz Kraków

CZYNNOŚCI NOTARIALNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, notariusz w Krakowie Jan Kakitek dokonuje następujących czynności notarialnych:

  •    sporządza akty notarialne,
  •    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  •    sporządza poświadczenia,
  •    doręcza oświadczenia,
  •    spisuje protokoły,
  •    sporządza protesty weksli i czeków,
  •    przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  •    sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  •    sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.