notariusz Kraków

 

DOKUMENTY:

1. UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI):

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • podstawa nabycia
 • dowody osobiste

2. UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • podstawa nabycia
 • dowody osobiste

3. UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia
 • dowody osobiste

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania)
 • dowód osobisty

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane dotyczące sprzedawanej nieruchomości

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament, jeżeli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego
 • dowody osobiste

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dowody osobiste

8. UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO:

 • dowody osobiste,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub umowa leasingu w przypadku oddania samochodu w leasing

9. UMOWY SPÓŁEK