Akt notarialny jest dokumentem prawnym, który musi być podpisany i notarialnie potwierdzony, aby był ważny. To bardzo istotny dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie czynności prawnej. Osobą uprawnioną do sporządzenia aktu notarialnego jest notariusz, a także zastępca notarialny. Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią notarialną w Krakowie w celu sporządzenia aktu notarialnego.

Kiedy akt notarialny jest ważny?

Akt notarialny jest ważny, gdy został podpisany przez kupującego i sprzedającego oraz poświadczony przez notariusza. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których akt notarialny może nie być ważny. Na przykład, jeśli sprzedający nie miał prawa własności do nieruchomości lub jeśli podpisał akt pod przymusem.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny zawiera wiele informacji związanych z nieruchomością i przeniesieniem własności. Niektóre z najważniejszych informacji zawartych w akcie notarialnym obejmują:

  • Opis prawny nieruchomości
  • Dane kupującego i sprzedającego
  • Informacje odnośnie ceny zakupu nieruchomości
  • Wszelkie ograniczenia lub służebności na nieruchomości
  • Datę przeniesienia własności 
  • Podpisy kupującego i sprzedającego
  • Podpis notariusza
  • Stwierdzenie odczytania, przyjęcia

Ile kosztuje akt notarialny?

Za przeprowadzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564). Taksa notarialna powiększana jest o wartość podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. Naliczony podatek VAT notariusz przekazuje organom skarbowym.

Akt notarialny mieszkania

Akt notarialny jest dokumentem prawnym, który przenosi własność nieruchomości z jednej osoby na drugą. Jest on istotną częścią każdej transakcji dotyczącej nieruchomości i służy jako dowód własności. Akt notarialny zawiera informacje o nieruchomości, kupującego i sprzedającego. Zawiera również wszelkie ograniczenia lub służebności na nieruchomości, takie jak prawo drogi dla linii użytkowych lub dostępu do wspólnego podjazdu. Chroni zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Korzystanie ze wsparcia notariusza jest pomocne w podjęciu świadomych decyzji przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Kancelaria Notarialna Jan Kakitek
ul. Łobzowska nr 15/8
31-139 Kraków

Dla klientów kancelarii istnieje możliwość skorzystania z miejsca postojowego znajdującego się na parkingu przy ul. Stefana Batorego nr 1.

Kontakt

Dane Firmy

NIP: 6762193839

Numer rachunku bankowego:

84 1140 2004 0000 3302 7822 0118

Akceptujemy płatności kartami VISA i MasterCard.

Projekt i wykonanie